Podrška vidljivosti na zahtjev

Podrška vidljivosti na zahtjev
NVU Inkluzija je učestvovalo u aktivnosti pod nazivom „Podrška vidljivosti na zahtjev“ koja je aktivnost projekta ,,Resursni centar za organiozacije civilnog društva u Crnoj Gori“ koju Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sprovodio sa partnerima: NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Nada iz Herceg Novog, Novi horizont iz Ulcinja i Bjelopoljski demokratski centar (BDC). Projekat je finansiran od strane Evropske Unije i kofinansiran od Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.
Prijava na poziv za OCD za PODRŠKU VIDLjIVOSTI NA ZAHTJEV od NVU Inkluzija je prihvaćena, tako da smo uz podršku angažovane agencije ,,New Page doo” poboljšali potreba koje se tiču komunikacija i vidljivosti, a samim tim možemo dati veći publicitet svom radu. Na ovaj način ćemo ojačati svoje konekcije sa bazom, građanima/kama, zadobiti njihovo povjerenje i podršku u akcijama javnog zastupanja.
Našu pažnju je privukao razvoj vizuelnog indentiteta, izrade logo, poslovna grafika, itd. tako da smo između ostalog kreirali logo i memorandum organizacije prema kojima ćemo biti još prepoznatljiviji.
Logo NVU Inkluzija:
Trebalo bi da je na prvi pogled jasno da se radi o tri osobe koje, međusobno zagrljene, koračaju. Boje su takve da nagovještavaju da se osobe kreću u pravcu neke bolje i svjetlije budućnosti. Osoba u sredini je predstavljena kao manja, pa bi prva asocijacija bila da je u pitanju dijete/OSI koje uz pomoć i podršku dobronamjernih osoba, inkluzivno korača sigurnim korakom.
1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %