O nama

Nevladino udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju ,,INKLUZIJA,, je osnovano 2008 godine.

Pored predsjednika udruženje koji je prosvjetni radnik i otac djeteta sa posebnim potrebama članovi su većinom roditelji djece sa posebnim potrebama i prosvjetni radnici.

Jačanje pozitivnih stavova u odnosu na filosofiju inkluzivnog obrazovanja, kroz najširu medijsku kampanju koja uključuje sve medije i aktere javnog života.

•           Žaštita i poboljšanje položaja djece sa smetnjama u razvoju

•           Pomoći u raznim vidovima osobama sa posebnim potrebama

•           Edukacija oboljelih i pomoć u obezbjeđenju lijekova, pomagala i oporavak bolesnika

•           Poboljšanje uslova života hendikepiranih lica i integracijau društvene tokove

•           Upoznavanje javnosti o potrebama hendikepiranih lica

•           Saradnja sa ustanovama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim ili istim djelatnostima

U 2014 godini od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću odobren su 1 projekta i to: ,,Inkluzija na selu” (710 €)

U 2015 godini od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću odobrena su i realizovani 2 projekta i to: Edukacija o inkluzivnom obrazovanju u školama ruralnog područja opštine Pljevlja(1 421.89 €) i Podrška djeci ometenoj u razvoju u ruralnom području opštine Pljevlja: ( 2 840.00 €)

U 2016 godini od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću odobren projekt i realizovan i to Poboljšanje uslova djece sa smetnjama u razvoju u ruralnom području opštine Pljevlja (2 002.00 €).

U 2017 godini od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću odobren projekt i realizovan i to: “Inkluzivno na pjeni od mora” (7 450 € )

U 2018 godini od komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću opštine Pljevlja odobren projekt i realizovan i to:“Iruralno i urbano drustvo po bontonu” (1 204.80 € )

2016 godine smo učestvovali u kampanji “Svi u vrtić” u Pljevljima koju je pokrenuo UNICEF Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom prosvjete tako da je u saradnji sa vrtićem Eko Bajka iz Pljevalja u OŠ u Odžaku formirana predškolska grupa od 20 djece.

Dosta članova su prosvjetni radnici tako da pored prosvjetnih institucija članovi sarađuju sa:Zračkom nade, dnevnim centrom, NVO: Koraci, Bonum, Tara, Pljevaljski ženski prostor,Sportom protiv droge, Centar za socijalni rad  Pljevlja, Opstina Pljevlja …

Vasilije Tešović profesor hemije, Ruždija Strujić prof profesor geografije, Čedomirka Vujanović prof razredne nastave,Vanja Tešović nastavnik fizike i  informatike, Radan Kartal pedagog SSŠ,Goran Šljukić predsjednik skupštine nastavnik fizike.  Mila Marjanović profesor razredne nastave trener

Što se tiče saradnje imamo veliku podršku škola, nevladinih organizacija:Da zaživi selo,Bonum,Tara .. a posebno bi istakli Dnevni Centar i Zračak Nade

Članovi Koalicije nevladinih organizacija „Saradnjom do cilja“ i Mreže za afirmaciju evropskih integracionih procesa